Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoosrkyd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoosrkyd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Gemensamma kyrkorådet
Pöytäkirja 28.09.2023 klo 17:30 - 18:40

Pykälä   Otsikko  
102   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
103   Val av protokolljusterare
104   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
105   Budgetutfallet per 31.8.2023
106   Fastställande av kyrkoskattesatsen för år 2024
107   Översikt över Borgå kyrkliga samfällighets placeringar
108   Sjukhussjälavårdens beredskapsplan vid stora olyckssituationer på HUS-området
109   Församlingsmedlems motion om att återställa psalmnummertavlan till sin förra plats
110   Ingående av ett avtal för planläggningssamarbete som leder till försäljning gällande Borgå kyrkliga samfällighets fastighet 638-2-33-5 i adressen Runebergsgatan 24
111   Organisering av Borgå kyrkliga samfällighets tjänster inom fastighetsskötsel
112   Helheten av tjänster inom fostran i Porvoon suomalainen seurakunta, förslag till gemensamma kyrkofullmäktige via gemensamma kyrkorådet
113   Ändring av titel för byråsekreterare inom förvaltningsverket
114   Förvaltningsverkets tjänsteinnehavarbeslut 30.8-28.9.2023
115   Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Mikko Reijonen och Riitta Mustonen
116   Tidsplan för gemensamma kyrkorådets sammanträden våren 2024
117   Anmälningsärenden

Osallistuja Tehtävä
Salmi Pontus ordförande
Blomqvist Torbjörn vice ordförande
Anttila Jorma medlem
Blomqvist Ove medlem
Harjumaaskola Anu medlem
Henning Anna medlem
Järvinen Marja medlem
Skippari Virpi ersättare
Sorjonen Leena medlem
Lindgård Mats domprost
Mankinen Sari förvaltningsdirektör
Nyqvist Siv ekonomichef
Eloneva Krista fastighets- och anskaffningschef
Lampenius Simon kommunikationschef
Raitis Paula sekreterare

Nähtävilläolo
På Borgå kyrkliga samfällighets webbsida under tiden 4 - 18.10.2023.