Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoosrkyd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoosrkyd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Gemensamma kyrkorådet
Pöytäkirja 16.11.2023 klo 17:30 - 18:09

Pykälä   Otsikko  
143   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
144   Val av protokolljusterare
145   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
146   Indragning av tjänst som byråföreståndare och inrättande av tjänst som servicesekreterare
147   Ledigförklarande av tjänsten som servicesekreterare
148   Ändring av titeln byråsekreterare till servicesekreterare i byrån för gravärenden
149   Betalning av tidsbundet lönetillägg till Karita Kraufvelin 1.11.2023-31.10.2024
150   Lokalhyror och serviceavgifter som debiteras i Borgå kyrkliga samfällighet år 2024
151   Budget för år 2024 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024 - 2026
152   Bokning av kreditförluster
153   Anbud om fastighetsskötsel i Borgå kyrkliga samfällighet och val av tjänsteleverantör
154   Utlåtande om den delen av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets förvaltningsstadga som gäller Kustens IT
155   Beviljande av avsked till Pia Nybom från uppgiften som teknisk fastighetsskötare
156   Ledigförklarande av uppgiften som teknisk fastighetsskötare inom fastighetsväsendet i Borgå kyrkliga samfällighet
157   Förvaltningsverkets tjänsteinnehavarbeslut 19.10 - 8.11.2023
158   Anmälningsärenden

Osallistuja Tehtävä
Blomqvist Torbjörn ordförande
Anttila Jorma medlem
Blomqvist Ove medlem
Harjumaaskola Anu medlem
Henning Anna medlem
Järvinen Marja medlem
Pulkkanen Anne medlem
Skippari Virpi ersättare
Suhonen Mirja ersättare
Talvitie Anna ordf. i gem. kyrkofullmäktige
Stråhlman Rebecka vice ordf. i gem. kyrkofullmäktige
Riitta Kaajava vik. kyrkoherde
Lindgård Mats domprost
Mankinen Sari förvaltningsdirektör
Nyqvist Siv ekonomichef
Eloneva Krista fastighets- och anskaffningschef
Blom Markku chef för begravningsväsendet
Lampenius Simon kommunikationschef
Möller Carita sekreterare

Nähtävilläolo
På Borgå kyrkliga samfällighets webbsida 22.11 - 7.12.2023.